top of page

REGULAMIN - 9 BIEG O WIŚLAŃSKĄ KRYKE 13km 10.07.2021

 

I.ORGANIZATOR:

 

Organizatorem biegu jest Xtraining Sp. z o.o. Ul. Sztwiertni 1, 43-460 Wisła

 

II.CEL:

 

Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.

Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

Impreza ma na celu promocję miasta Wisła.

 

III.TERMIN I MIEJSCE:

 

Bieg odbędzie się w dniu 10 lipiec 2021 roku.

Start biegu 13km - o godz. 10.00 z Wiślańskiego rynku

Meta biegu znajduje się na Wiślańskim rynku (Plac Bogumiła Hoffa)

 

IV.DYSTANS I TRASY:

 

9 BIEG O WIŚLAŃSKĄ KRYKE to bieg górski anglosaski.

Gdy zawodnik znajdzie się na trasie obwiązuje ruch prawostronny. 

Trasa będzie oznakowana strzałkami poziomymi oraz wyznaczona taśmami grodzeniowymi. Dodatkowo na trasie będą się znajdować sędziowie odpowiedzialni za zabezpieczenie trasy. Bieg odbywać się będzie w ograniczonym ruchu ulicznym. Prosimy zawodników o szczególną ostrożność.

Trasa biegu 13 km. (LIMIT CZASU TO 4h)

Zawodnicy będą startowali na trasę co 30 sekund. Obowiązuje kolejność startu według numerów startowych (1,2,3....itd)

Dodatkowo zostaną przeprowadzone zawody nordic walking na tej samej trasie co zawody biegowe.

Na trasie będą bufety: woda + banany (start - 0 km, Piramida - 4km, Trzy Kopce Wiślańskie - 6,5km, Piramida - 10,5km, Meta - 13km)

 

V.KATEGORIE:

Bieg dystans 13km

 

Mężczyźni: open 1,2,3

Kobiety: open 1,2,3

 

Kategorie wiekowe:

- K,M- (16-35lat)
- K,M-(36-55lat)

- K,M-(56-i więcej lat)
 

Nordic Walking

 

Mężczyźni: open 1,2,3

Kobiety: open 1,2,3

 

VI.PRAWO UCZESTNICTWA:

 

Do udział w biegu mają prawo wszyscy chętni którzy ukończyli 16 lat i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów. Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać zgodę rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa zawodów oraz dokonanie opłaty startowej.

 

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 

Podczas 9 Biegu O Wiślańską Kryke będzie obowiązywać limit zawodników, który został ustalony na 150 osób. O prawie startu będzie decydować kolejność dokonania opłaty startowej.

Dokonanie opłaty startowej:

do 05.07.2021 - 80 zł wpłata na konto

10.07.2021 - 100 zł opłata w biurze zawodów

Pieniądze należy wpłacić na Xtraining Sp. z o.o. ul. Sztwiertni 1 43-460 Wisła ING Bank Śląski: 18 1050 1083 1000 0090 3019 8171. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko z dopiskiem bieg. 

W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

Całkowity zwrot wpisowego nastąpi jeśli zawody zostaną odwołane.

 

VIII.BIURO ZAWODÓW:

 

Biuro zawodów znajduje się na rynku Wiślańskim (Plac Bogumiła Hoffa) i będzie czynne w sobotę 10.07.2021 od godz. 07.00 – 9.00

Prosimy aby zawodnicy nie przyjeżdżali na ostatnią chwilę.

 

IX.NAGRODY:

W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu oraz nordic walking za zajęcie I – III miejsca statuetki.

W miarę pozyskania sponsorów organizator przewiduje nagrody.

X.ORGANIZATOR ZAPEWNIA DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW:

Ciepły posiłek

Medale na mecie dla zawodników

Numer startowy

Bufety na trasie biegu

Koszulkę pod warunkiem dokonania opłaty startowej do 27.06.2021

 

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne,

Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego (GOPR).

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.

Organizator nie zapewnia natrysków.

Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu na klatce piersiowej

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla zawodników.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu 4 dni na stronie internetowej.

W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

mapa trasy biegu 13km.jpg
bottom of page