top of page

REGULAMIN - ELIMINATOR 13.07.2014

 

I.ORGANIZATOR:

Organizatorem zawodów jest Xtraining Sp. z o.o. Ul. Sztwiertni 1, 43-460 Wisła

 

II.CEL:

Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.

Upowszechnianie kolarstwa górskiego jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

Impreza ma na celu promocję miasta Wisła.

 

III.TERMIN I MIEJSCE:

Wyścig odbędzie się w dniu 13 lipca 2014 roku.

Start pierwszego zawodnika nastąpi o godz. 10.00

Zawody zostaną przeprowadzone na terenach Stacji Narciarskiej Nowa Osada.

 

IV.DYSTANS I TRASA:

Długość jednego okrążenia wynosi około 1 km.

Suma przewyższeń około 70m.

Na trasie występują trudne technicznie odcinki.

 

V.ZASADY RYWALIZACJI:

Zawody składaja się z części kwalifikacyjnej i z części finałowej

W ramach kwalifikacji Zawodnicy będą startowali na trasę co 1 minutę.

Do części finałowej dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy uzyskali najkrótsze czasy jednego okrążenia kwalifikacyjnego.

W części finałowej wezmą udział 32 kobiety oraz 32 mężczyzn. W przypadku mniejszej liczby uczestników (16 kobiet, 16 mężczyzn)

Zawodnicy w pierwszej sesji finałowej zostaną rozstawieni według uzyskanych czasów i miejsc w sesji eliminacyjnej, w następujący sposób:

(1-9-17-25)(2-10-18-26)(3-11-19-27)(4-12-20-28)(5-13-21-29)(6-14-22-30)(7-15-23-31)(8-16-24-32)

Część finałowa będzie przeprowadzona systemem pucharowym.

W finale zawodnicy będą startowali czwórkami.

Do kolejnej tury przechodzi pierwszy i drugi zawodnik przejazdu finałowego.

 

VI.KATEGORIE:

Mężczyźni: Open

Kobiety: Open

 

VII.PRAWO UCZESTNICTWA:

Do udział w zawodach mają prawo wszyscy chętni którzy ukończyli 16 lat i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów.

Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać zgodę rodziców lub kierownika ekipy.

Warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie karty uczestnictwa w dniu zawodów oraz dokonania opłaty startowej.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w kasku.

 

VIII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

Dokonanie opłaty startowej do 30.06.2014 to 40 zł.

Pieniądze należy wpłacić na Xtraining Sp. z o.o. ul. Sztwiertni 1 43-460 Wisła ING: 18 1050 1083 1000 0090 3019 8171.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko z dopiskiem ELIMINATOR 2014.

Dokonanie opłaty startowej w biurze zawodów po terminie 01.07.2014 to 50zł.

W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

IX.BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów znajduje się na wyciągu nowa osada i będzie czynne w niedzielę od.godz.07.00 – 10.00

Prosimy aby zawodnicy nie przyjeżdżali na ostatnią chwilę.

 

X.NAGRODY:

W kategoriach za zajęcie I – III miejsca puchary.

Pozostałe nagrody będą uzależnione od sponsorów.

 

​XI.ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

Posiłek

Numer startowy

Parking

Toalety

Punkt do mycia rowerów.

 

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszystkich uczestników zgłoszonych do zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.

Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne,

Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.

Organizator nie zapewnia natrysków.

Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany z przodu na kierownicy

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla zawodników.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu 4 dni na stronie internetowej.

W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

bottom of page